Repairs of Instruments

Rychloměr LUN 1106.xx-8
Rychloměr LUN 1106.xxxx
Rychloměr se signalisací pádové rychlosti LUN 1107.xx-8
Rychloměr se signalisací pádové rychlosti LUN 1108.xx-8
Rychloměr do 600km/h LUN 1110.01-8, LUN 1110.02-8
Rychloměr s převodníkem LUN 1112.1x-8
Membránový rychloměr LUN 1113.xx-8
Rychloměr LUN 1114.xxxx
Rychloměr LUN 1115.xxxx
Rychloměr LUN 1116.xxxx
Rychloměr LUN 1117.xxxx
Bubínkový výškoměr LUN 1120 . XXXXX
Barometrický výškoměr do 10km LUN 1124.0x-8
Barometrický výškoměr s vnitřním osvětlením LUN 1124.1x-8
Výškoměr LUN 1127.xxxx
Výškoměr LUN 1128.xxxx
Kabinový výškoměr LUN 1130.2x-8
Membránový variometr LUN 1140.0x-8
Křidélkový variometr LUN 1141.XX
Variometr LUN 1144.xxxx
Variometr LUN 1147.xx-8
Membránový variometr LUN 1149.xxxx
Pitotova hubice LUN 1152.XX
Snímač náporového tlaku LUN 1155-7
Snímač statického tlaku LUN 1156-7
Pitotova hubice LUN 1157-7
Sdružená sonda statického tlaku LUN 1159.XX
Rychloměr s machmetrem LUN 1170.11-8
Signalizátor rychlosti LUN 1173.xx-8
Variometr se zatáčkoměrem LUN 1181-8
Variometr LUN 1184.XXXX
Umělý horizont LUN 1205.xx-8
Elektrický zatáčkoměr pro větroně LUN 1211.1
Elektrický zatáčkoměr LUN 1213.xx-8
Zatáčkoměr LUN 1216.AX, LUN 1216.BX
Pilotní kompas LUN 1221.1-8
Pilotní kapalinový kompas LUN 1221-8
Pilotní kapalinový kompas LUN 1222.1
Pilotní kapalinový kompas s osvětlením 5LUN 1224.XX-8, 12LUN 1224.XX-8, 27LUN 1224.XX-8
Pilotní kapalinový kompas bez osvětlení LUN 1225
Umělý elektrický horizont LUN 1241.xx
Ukazovatel otáček LUN 1301.XX
Vysílač otáček LUN 1320.XX
Sdružený vysílač otáčkoměru LUN 1333.12-8, LUN 1333-12A-8, LUN 1333.12B-8
Ukazatel otáčkoměru LUN 1336.xx-8
Vysílač otáčkoměru LUN 1337.12-8, LUN 1337.22-8
Ukazatel otáčkoměru LUN 1341.xx-8
Ukazovatel otáčkoměru LUN 1342.xx-8
Dvojnásobné ukazovatele dálk.otáčkoměrů unifik.řady LUN 1343.XX-8, LUN 1344.XX-8
Ukazovatel otáčkoměru LUN 1347.xx-8
Ukazovatel otáčkoměru LUN 1348.xx-8
Odporové čidlo teploty LUN 1356-8
Elektrický odporový vysílač teploty LUN 1358-8, LUN 1358.03-8
Ukazovatel korigované teploty LUN 1370.01-8
Ukazovatel teploty LUN 1370.02
Ukazovatel korigované teploty LUN 1370.03-8
Ukazovatel korigované teploty LUN 1370.05-8
Ukazovatel teploty LUN 1370.08-8
Ukazovatel korigované teploty LUN 1370.11 - 8
Ukazovatel korigované teploty LUN 1370.33-8
Ukazatel teploty LUN 1370-8, LUN 1370.01-8
Vysílač teploty výstupních plynů LUN 1371-8
Vysílač teploty výfukových plynů LUN 1377-8
Ukazovatel teploty hlav válců LUN 1380.xx-8
Vysílač teploty výfukových plynů LUN 1385
Vysílač teploty výfukových plynů LUN 1385.81
Ukazovatel teploty výfukových plynů LUN 1386, LUN 1386.01
Čidlo teploty hlav válců LUN 1397-8, LUN 1397.1-8
Tlakoměr plnění motoru LUN 1401.xx-8
Dvojnásobný přímý tlakoměr LUN 1440-8
Dvojnásobný tlakoměr LUN 1446.0x-8
Dvojnásobný nesymetrický tlakoměr LUN 1448 . 5XX
Tlakový přepínač LUN 1469.xx-8
Vysílač pro omezovač LUN 1476-8
Dvojnásobný ukazovatel tlaku brzd a dvojnásobný ukazovatel tlaku hydrauliky LUN 1479.80 LUN 1479.81
Vysílač tlaku brzd a vysílač tlaku hydrauliky LUN 1482.80 LUN 1482.81
Diferenční signalizátor tlaku LUN 1491.xx-8
Tlakový spínač LUN 1492.xx-8
Signalizátor tlakové ztráty LUN 1493, LUN 1493.03, LUN 1493.04
Signalizátor tlaku LUN 1499
Ukazovatel množství hyd.kap. LUN 1517
Ukazovatel paliva a oleje LUN 1521.xx-8
Čtyřnásobný ukazovatel teploty a tlaku LUN 1527-8
Třínásobný ukazovatel LUN 1532-8
Třínásobný ukazovatel LUN 1538.01-8
Třínásobný ukazovatel LUN 1538.02-8
Třínásobný ukazovatel LUN 1538.xx-8
Souprava ukazovatele kroutícího momentu 0-120%Mk - ukazovatel, vysílač LUN 1539.02, LUN 1540.02
Ukazatel kroutícího momentu LUN 1539.03-8
Souprava ukazovatele kroutícího momentu 0-120%Mk LUN 1539.XX-8, LUN 1540.02-8
Ukazovatel kroutícího momentu LUN 1539-8, LUN 1539.01-8
Vysílač kroutícího momentu LUN 1540.xx
Vysílač omezovače kroutícího momentu LUN 1541.01-8
Vysilač omezovače LUN 1541-8
Indukční čidlo tlaku LUN 1554-8
Vysílač tlaku s indukčním převodníkem LUN 1558-8
Induktivní vysílač tlaku LUN 1559-8
Vysílač tlaku vzduchu LUN 1562.01-8
Vysílač tlaku LUN 1563.xx, VSR-0,6, VS-3
Indukční čidlo tlaku LUN 1565-8
Signalizátor minimálního množství oleje v nádrži LUN 1581
Dvojnásobný ukazovatel palivoměru LUN 1605.xx
Čidlo palivoměru LUN 1623-8
Dvojnásobný ukazovatel palivoměru LUN 1626.01-8
Dvojnásobný ukazovatzel paliva LUN 1626-8
Autokompenzační ukazovatel kapacitního palivoměru LUN 1634.01-8
Autokompenzační ukazovatel palivoměru LUN 1634.81
Ukazovatel palivoměru LUN 1634-8
Vysilač kapacitního palivoměru LUN 1635-8
Vysílač kapacitního palivoměru LUN 1636.01-8
Vysilač kapacitního palivoměru LUN 1636-8
Vysilač kapacitního palivoměru LUN 1637-8
Vysílač kapacitního palivoměru LUN 1638.01-8
Vysilač kapacitního palivoměru LUN 1638-8
Čtyřnásobný ukazovatel palivometru LUN 1639.xx
Napájecí skříňka LUN 1642.81
Zdroj kapacitních palivoměrů LUN 1642-8
Induktivní vysílač palivoměru LUN 1673-8
Souprava kapacitního palivoměru LUN 1674.81, LUN 1649-8
Souprava palivoměru koncové nádrže - ukazovatel, vysílač LUN 1674-8, LUN 1649-8
Ukazovatel polohy fletneru LUN 1687-8
Vysílač polohy fletneru LUN 1688
Ukazovatel polohy trimu LUN 1689.03
Ukazatel polohy podvozku LUN 1692
Ukazatel polohy podvozku LUN 1694-8
Souprava omezení výchylky vztl.klapek LUN 1698,1690.01,02
Vysílač polohy trimu LUN 169O.03
Vysílač polohy a zpětné vazby LUN 1706, 5411
Akcelerometr LUN 1722, LUN 1722.1
Akcelerometr LUN 1722-8, LUN 1722.12-8, LUN 1722.31-8
Souprava ukazovatele kroutícího momentu 0-106%Mk - ukazatel, vysílač LUN 1772-8, LUN1474-8
Vysílač tlaku omezovače kroutícího momentu LUN 1774-8
Bezkontaktní signalizátor rychlosti LUN 1775.0x-8
Blok bezkontaktních snímačů LUN 1779.22
Převodník synchro/resolver na ARINC 429 LUN 1794
Generátor LUN 2102.01-8
Generátor LUN 2102-8
Zdrojová souprava LUN 2103.01-8
Zdrojová souprava LUN 2103-8
Dynamo LUN 2111, LUN 2111.1
Generátor LUN 2120
Řídící jednotka generátoru LUN 2121
Zdrojová souprava LUN 2122
Dynamospouštěč LUN 2132.02-8
Regulační relé LUN 2141, LUN 2141.1
Řídicí jednotka generátoru LUN 2147.01
Řídící jednotka generátoru LUN 2147-8
Zapalovací magneto LUN 2221.13
Stíněné magneto 4válec LUN 2225
Spouštěcí bzučák LUN 2231-8, LUN 2231.1-8
Elektrospouštěč LUN 2251.01-8
Letecký spouštěč LUN 2253, LUN 2254
Spouštěcí stykač LUN 2285, LUN 2285-8
Elektromotor s elektromagnetickou brzdou LUN 2302.01
Souprava zdroje pro osvětlení palubních přístrojů LUN 2412, LUN 2412.01
Souprava zdroje pro osvětlení LUN 2412.10-8, LUN 2412.11-8
Souprava zdroje LUN 2412.20-8, LUN 2412.21-8
Nouzový zdroj LUN 2413-8
Měnič třífázový LUN 2450
Měnič LUN 2454-8
Měnič třífázový LUN 2456.02
Měnič LUN 2458-8
Měnič LUN 2459
Měnič LUN 2460
Elektromagnetický propojovací ventil LUN 2474.x-8
Elektromagnetický ventil LUN 2475-8
Elmag.vzduchový ventil jednoduchý LUN 2477.01
Elmag.vzduchový ventil zdvojený LUN 2477.02
Elektromag.vzduchový ventil zdvojený LUN 2477.81
Elektromag.vzduchový ventil zdvojený LUN 2477.82
Elektromagnetický ventil LUN 2478
Elektromagnetický ventil LUN 2478
Ventil vzduchu LUN 2491-8
Lineární elektropohon LUN 2513.xx
Lineární elektropohon LUN 2520
Lineární elektropohon 50LUN 2522, 100LUN 2522
Elektromagnet.blokování LUN 2550.02-8
Elektromagnetický zámek LUN 2554
Elektro-hydraulický rozvaděč LUN 2575.01-7
Elektro-hydraulický rozvaděč LUN 2577
Signalizační tabla LUN 2662.XX
Signální bločky LUN 2690.01 až .99-8
Prvky signální, objímky sign.prvků LUN 2696.xx-8 resp. LUN 2697.xx-8
Voltmetr LUN 2712
Voltampérmetr LUN 2715-8, LUN 2715.01-8
Ampérmetr LUN 2721, LUN 2721.1
Voltampérmetr LUN 2741
Voltampérmetr LUN 2743.XX-8
Voltampérmetr LUN 2743-8
Voltampérmetr LUN 2744.01-8
Voltampérmetr LUN 2744.03
Osvětlení pro pilotní kapalinový kompas LUN 1221.1-8 LUN 2880.3-8
Koncový přepínač LUN 3158-7
Koncový přepínač LUN 3159.XX-7
Koncový přepínač LUN 3159-7
Koncový mikropřepínač LUN 3170-7
Spínač signalizátoru teploty LUN 3192-8
Teplotní spínač LUN 3192.80, LUN 3192.87
Cyklický spínač LUN 3193.1
Tlačítkový přepínač LUN 3210, LUN 3212.xx
Tlačítkový přepínač LUN 3210-8, LUN 3211-8
Tlačítkový vypínač LUN 3212.02
Diodový blok LUN 3212.xx-8, prov. 01, 02, 03, 04, 05
Tlačítkový vypínač se seriovou elmag. aretací a světelnou signalizací LUN 3213.01 a LUN 3213.02
Tlakový přepínač LUN 3215-8
Tlačítkový vypínač LUN 3216-8
Elektron.řídící jednotka LUN 3232
Spínač praporování LUN 3280-8
Ovládací skříňka s vysílačem tlaku LUN 3294, LUN 1562
Elektronický časovač LUN 3295
Elektronický časovač LUN 3296
Diodový blok LUN 3312.03-8, LUN 3312.04-8
Proudový transformátor LUN 3441
Navigační soupravy VKV-UKV systémů SP-50-ILS LUN 3503.10, LUN 3503.50, LUN 3503.51
Navigační soupravy VKV-UKV systémů SP-50-ILS LUN 3505.20, LUN 3503.61
Nízkofrekvenční zesilovač 18W LUN 3513
Sluchátka s mikrofonem LUN 3522.60
Náhlavní souprava MESIT LUN 3522.60, LUN 3522.61
Sluchátka s mikrofonem LUN 3522.61
Náhlavní souprava LUN 3522.62, LUN 3522.63
Palubní radistanice VKV LUN 3524.10,.11,.12,.13,.15
Letecká radiostanice LUN 3526 LUN 3526
Napaječ MARKERU LUN 3561-8
Přepínací skříňka LUN 3591.1, LUN 3591.13
Přepínací skříňka LUN 3591.1,.11,.12,.13,.14
Přípojná skříňka LUN 3591.2-8,.3,.21,.22..23..24
Anténa přijímače návěstidel LUN 3593.10-7
Navigační sestupová anténa LUN 3593.30-7
Anténa přijímače návěstidel LUN 3593.80
Navigační sestupová anténa LUN 3593.83
Anténa LUN 3596-7
Navigační ukazatel LUN 3710.03
Navigační ukazovatel LUN 3710.05
Ovládač se signalizátorem LUN 3950.83
Ovládače vztlakových klapek; ovládač podvozku LUN 3951.01, .80;LUN 3951.02
Ovládač vztlakových klapek LUN 3951.80
Ukazovatel trimu LUN 3956
Ukazovatel trimu LUN 3956.02
Vstřikovací palivová čerpadla LUN 5150.01; LUN 5150.03; LUN 5151.02; LUN 5151.03
Čerpadlo pro vstřik vody LUN 5155-8
Derivační člen LUN 5223
Omezovač motorových parametrů LUN 5224
Omezovač motorových parametrů LUN 5224
Omezovač motorových parametrů LUN 5224.02
ÚEČO LUN 5260
ÚEČO LUN 5260.01
ÚEČO LUN 5260.02
ÚEČO LUN 5260.03
ÚEČO LUN 5260.04
ÚEČO LUN 5260.05
UEČO LUN 5260.05
Řídicí skříňka PEJ LUN 5271
Řídící skříňka PEJ LUN 5271.8O
Vzduchová spouštěcí turbina LUN 5363-8
Blok elektroniky signalizace přerušení dodávky el. proudu LUN 5409.80,.81,.82
Blok se snímači signalizace přerušení dodávky el. proudu LUN 5410.80,.81,.82
Dvojnásobný ukazatel teploměru LUN 5610-8, LUN 5610.01-8
Vysílač teploty vzduchu kabiny LUN 5615-8
Vysílač teploty vzduchu topení LUN 5616-8
Vysílač teploty vzduchu v klimatizaci LUN 5619
Regulační pístové čerpadlo LUN 6102,.01,.02,.03-8
Nouzový hydrogenerátor LUN 6104.02-8
Regulační hydrogenerátor LUN 6105.01-8
Regulační hydrogenerátor LUN 6105-8
Hydromotor rotační LUN 6150-8, 6150.01-8, 6150.02-8
Nožní čerpadlo LUN 6182
Nastřikovací čerpadlo LUN 6200, 6200-8
Ejektor přečerpávací LUN 6270-8, LUN 6270.80-8
Čerpadlo odstředivé ponorné LUN 6281-8
Čerpadlo dopravní LUN 6282-8, LUN 6282.80-8
Palivové čerpadlo LUN 6283-8
Čerpadlo dopravní LUN 6285.83
Čerpadlo dopravní LUN 6285.84
Ruční ventil LUN 6577-8
Ruční ventil LUN 6578-8
Ruční ventil trojcestný LUN 6584-8
Redukční ventil LUN 6651.01-8
Ventil redukční vzduchový LUN 6656-7
Ventil redukční LUN 6657.01-7
Redukční ventil LUN 6657.03-7
Redukční ventil vzduchový LUN 6657-7
Redukční ventil 15/5 LUN 6659-8
Redukční ventil 5/0,1 LUN 6660-8
Akumulátor brzd LUN 6900-8
Akumulátor brzd LUN 6908
Nádrž hydraulická tlaková LUN 6932-8, 6932.01-8
Hydraulický akumulátor LUN 6953.02,05-8
Hydraulický akumulátor LUN 6958
Hydromotor vstup. dveří LUN 7015-8
Hydromotor př.podvozku LUN 7088-7
Odjišťovací válec, levý, pravý LUN 7096.03-8, 7096.01-8, 7096.02-8
Válec hlavního podvozku LUN 7108.07,08-7
Válec hlavního podvozku s nouzovým ventilem LUN 7108.09,10-7
Válec hlavního podvozku s nouzovým ventilem LUN 7108.11-7, LUN 7108.12-7
Hydromotor hl. podvozku LUN 7109-7
Válec plošky klonění LUN 7134-8, LUN 7134.01-8, LUN 7134.02-8
Válec interceptoru LUN 7138-8
Hydromotor pozemního spojleru LUN 7148-8
Nouzový válec zámku LUN 7183.04-7, LUN 7183.05-7
Odjišťovací válec LUN 7185-7
Odjišťovací hydromot. LUN 7188.01-7
Uvolňovací válec LUN 7188-7
Komplet pracovního válce vztlakových klapek LUN 7231.02-8
Válec příďového podvozku LUN 7233.01,02-7
Válec příďového podvozku s nouzovým ventilem LUN 7233.03-7
Válec příďového podvozku s nouzovým ventilem LUN 7233.04-7
Plnící ventil LUN 7308
Nouzový ovladač brzd LUN 7319-8
Rozvaděč dvoupolohový třícestný LUN 7321-8
Šoupátko uzavírací LUN 7322-8, LUN 7322.80-8
Hydraulický rozváděč LUN 7329-7
Ventil odkalovací LUN 7340-8, LUN 7340.80-8
Ventil odvzdušňovací LUN 7344-8, LUN 7344.80-8
Ventil jednocestný LUN 7345-8, LUN 7345.80-8
Ventil odvzdušňovací LUN 7348-8, LUN 7348.80-8
Ventil dvoucestný LUN 7349.01-8, LUN 7349.81-8
Ruční ventil LUN 7351-8
Ventil hermetizace LUN 7353.02-8
Uzavírací ventil LUN 7359-8
Rozpojovací ventil LUN 7366-8
Ventil brzd LUN 7367.03-8
Ventil brzd LUN 7367.04-8
Měnící ventil brzd LUN 7368.01-8
Přepínací ventil LUN 7369-8
Palivový kohout LUN 7370-8, LUN 7370.01-8
Přepínací kohout LUN 7375.01-8, LUN 7375.02-8
Přepínací kohout LUN 7375.11, LUN 7375.21
Rozpojovací ventil 8 LUN 7385-8, 12 LUN 7385-8
Ventil vypouštěcí LUN 7386.01-8
Ventil odběru kapaliny LUN 7386-8
Ventil plovákový LUN 7388-8, LUN 7388.80-8
Ventil rychlovýpusti LUN 7389-8, LUN 7389.80-8
Ventil přetlakový LUN 7390-8, LUN 7390.80-8
Ventil plovákový LUN 7391-8, LUN 7391.80-8
Ventil plovákový LUN 7393-8, LUN 7393.80-8
Kohout požární LUN 7395.01-8, LUN 7395.81-8
Měnící ventil brzd LUN 7396-7
Ventil propojení LUN 7398-8
Ventil propojení LUN 7398-8, LUN 7398.01-8
Ventil požární LUN 7442.01-8, LUN 7442.81-8
Diferenciální ventil LUN 7446.01 ,LUN 7446.81
Ventil diferenciální LUN 7446-8,LUN 7446.80-8
Rozváděč elektromagnetický LUN 7447.01-8
Rozváděč elektromagnetický 4/2-1 LUN 7448.01-8
Rozváděč elektromagnetický 4/2-2 LUN 7449.01-8
Rozváděč elektromagnetický 2/2 LUN 7450-8
Elektromagnetický rozvaděč třípolohový LUN 7456-8
Uzavírací ventil LUN 7509.8
Redukční ventil LUN 7514.02-8
Nouzový ventil podvozku LUN 7515.04,05,06,07,08,09-7
Nouzový ventil podvozku LUN 7515.10-7, LUN 7515.11, LUN 7515.12
Zpětný ventil LUN 7521-8
Ventil jednosměrný třícestný LUN 7522-8
Redukční ventil LUN 7523.01-8
Redukční ventil LUN 7523-8
Ventil přetlakování LUN 7526-8
Protipumpážní ventil LUN 7527.8
Dvojitý hydraulický zámek LUN 7543.04-8
Měnící ventil LUN 7547.03-7
Pojistný ventil kombinovaný LUN 7548-8
Zpětný ventil LUN 7549-8, 671 600B(8), 674 500B(8), 674 600B(8)
Pojistný ventil LUN 7557.01-8
Zpětný ventil LUN 7560-8
Předpěť. Ventil LUN 7561.01-8
Předpěťový ventil LUN 7561-7
Pojistný ventil 6LUN + 10LUN 7564.01-8
Jednosměrný ventil 4 LUN 7565-8, 6 LUN 7565-8, 8 LUN 7565-8, 16LUN 7565-8
Ventilový blok LUN 7568-7
Tlumící ventil 12 LUN 7573.4-7
Škrtící ventil LUN 7577-8
Zpětný ventil 10 LUN 7581.01-8
Zpětný ventil 10 LUN 7581.04-8
Zpětný ventil 10 LUN 7581.05-8
Zpětný talířový ventil 16 LUN 7581.02-8
Zpětný talířový ventil 16 LUN 7581-8,16 LUN 7581.01-8
Ventil zpětný vzduchový LUN 7589-8
Tlumivka LUN 7591.8
Čistič LUN 7613.01-8
Čistič LUN 7613.02-8
Hydraulický čistič LUN 7614.01-8, 7614.02-8, 7614.03-8
Filtr Dn 6 LUN 7621.01-8, 7621.02-8, 7621.03-8
Filtr LUN 7621.04-8
Filtr Dn 16, Filtr Dn 10 LUN 7623-8, 7623.01-8
Filtr Dn 12 LUN 7625-8
Čistič oleje LUN 7627.02-8
Čistič oleje LUN 7627-8, LUN 7627.80-8
Filtr Dn4 LUN 7642-8
Filtr Dn6 LUN 7643-8
Plnicí přípojka tlaková LUN 7700
Plnicí přípojka sací LUN 7701
Hydraulický otočný spoj LUN 7702
Hrdlo s uzávěrem LUN 7710-8, LUN 7710.80-8
Plnící přípojka tlaková LUN 7740-8
Tlaková přípojka 6 10 LUN 7740.03-8
Plnící přípojka sací LUN 7741-8
Sací přípojka 8 14 LUN 7741.01-8
Pozemní přípojka sací LUN 7743-7
Pozemní přípojka tlaková LUN 7744-7
Samouzavírací přípojka LUN 7746.01-7
Přípojka plnění LUN 7748-8, LUN 7748.80-8
Jímka kondenzátu LUN 7750.01-8, LUN 7750.02-8
Regulátor otáček vrtule LUN 7810.03
Regulátor otáček vrtule LUN 7816.01-8
Regulátor otáček vrtule LUN 7816.02-8
Regulátor otáček vrtule LUN 7817
Omezovač otáček vrtule LUN 7818
Pomocné čerpadlo LUN 7840-8
Sběrač LUN 7850-8
Elektrohydraulický ovladač LUN 7880.01-8
Elektrohydraulický ovladač LUN 7880-8
Spinač signalizace LUN 7882
Rozvaděč tlakového oleje LUN 7902
Sledovací ventil LUN 8003-8
Přepouštěcí ventil LUN 8004, LUN 8005
Redukční ventil LUN 8006
Měnící ventil LUN 8030
Pojistný ventil kombinovaný LUN 8031
Zpětný ventil s tlumeným otvíráním a zavíráním LUN 8032
Pojistný ventil LUN 8033
Zpětný ventil LUN 8080
Ruční ventil LUN 8201-8
Odvzdušňovací ventil LUN 8202-8
Nouzový ventil brzd LUN 8203
Ovládací ventil brzd LUN 8204
Ventil brzd LUN 8205
Hydraulický rozvaděč LUN 8220
Vypouštěcí kohout LUN 8240-8
Souprava indukčního tlakoměru - čidlo, ukazovatel LUN1470-8, LUN 1471-8
Palivový filtr s obtokem a signalizací LUN7691
Odporové čidlo teploty P-1(8)
Sběrač P-3560-8
Regulátor vrtule P-480-( )
Vysílač teploměru vnějšího vzduchu P5(7)
Pitotova hubice PVD-6M
Pomocná energetická jednotka SAFÍR 5K
Pomocná energetická jednotka SAFÍR 5K/G
Pomocná energetická jednotka SAFÍR 5K/G MI
Lihové čerpadlo SN 1, SN 1/74
Bočník ŠA-140,140(8),180,180(8),240,240(8),440(8)
Souprava ukazovatele kroutícího momentu Ukazovatel LUN 1539.33-8, vysílač LUN 1540.01-8
Jistič V016.01-8
Voltampérmetr VA62-8
Vypínač korekce VK-53RB
Přečerpávací čerpadlo 410 PCR-1V
Relé DMR 400 DSP
Kompenzační vedení KV-L410(8)
Kontrolní blok L 143.8521B
Ventil s čističem L143.7221-40.00
Bočník L143.8524